GridView Hints

22 Ara 2015 In:
   protected void dtg_kalemler_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
        {
 
if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
                 {
                     DataRowView m = (DataRowView)e.Row.DataItem;
                     if (m != null)
                     { 
 
veya
 
+ ((DataTable)m.DataView.Table) {} System.Data.DataTable
 
- ((DataRowView)e.Row.DataItem).Row {System.Data.DataRow} System.Data.DataRow
 

Automatic Update causes SVCHOST.EXE High CPU

18 Ara 2015 In: ipucu

 
 
https://blogs.technet.microsoft.com/asiasupp/2007/05/29/automatic-update-causes-svchost-exe-high-cpu/
 
 
Solution for Win7 x64
https://download.microsoft.com/download/6/9/6/696893f5-39f4-4a0a-888e-f654e8ac85b8/WindowsXP-KB927891-v3-x86-ENU.exe 
 

Ben Kimim ?

Celiker BahceciMerhabalar, ben Çeliker BAHÇECİ. 2004 den beri özel sektörde bilgisayar mühendisligi ve egitmenlik yapıyorum. Yine aynı yılın Ekim ayından beri sitemde .Net ile programlama ve hayat görüşüm ile ilgili makalelerimi yayınlıyorum. Blogum dışında Yazgelistir.com, mobilnedir.com gibi ineta kapsamındaki bir çok siteye Microsoft teknolojileri ile ilgili yazılar yazmaktayım.
Bu site ile sizinde hayatınızı anlamlandırmanızda bir parça katkımın olması dilegiyle...