Sağlık-NET, sağlık kurumlarında üretilen her türlü veriyi, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler üreterek sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi artırmayı hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bir bilgi ve iletişim platformudur.

 

Sağlık-NET ile yapılmak istenen; vatandaşların "doğumdan ölüme kadar ve ölüm sonrasında" sağlık verilerini merkezde güvenli bir şekilde tutmak suretiyle sağlık bilgisine erişimi kolaylaştırıp hizmet kalitesini artırmaktır.

e-Saglık olarakda adlandırabilecegimiz bu hizmet Ekim 2008 ayından itibaren devlet hastanelerinde, Ocak 2009 itibarı ilede özel hastanelerde faaliyete başlıyacak. Şu an yanlızca hasta veri setleri iletile biliyor, ama yakın gelecekte mali ve idari veri setleri de iletilmeye başlanacak.

Hizmet WSE ile güzenligi saglanan Web Servisleri üzerinden verilmekte. Saglık bakanlıgı tarafında, Oracle veri tabanı ve Application serverları kullanılmakta. Java kullanılarak geliştirilen web servislerinin listesi aşagıda
Hastanelerin en kısa sürede bu sisteme kendilerini entegre etmeleri gerekmekte. Hastanede ki hasta ile ilgili işlemlerin saglık bakanlıgına Saglık-NET ile iletilmesi bekleniyor. Tabiki iletilecek verilerin çeşitliligi bu sistemi oldukca karmaşık kılıyor.

Mesela basit bir aşı bildirimi için hasta bilgisi, işlem bilgisi,  aşının ICD kodu ve uygulama bilgileri. Yukarıdaki her bir işlem için ayrı web servisler üretilmiş.
Her birinde ortak kullanılan bir çok nesne olmasına ragman, ayrı WSDL lerden eklenip türetilmesinden dolayı her objeyi yeniden yaratmanız gerekmekte.

Buda cod hammallıgına dönüyor. C# da dynamic casting yapılmadıgı için her Web servisinde(WSDL) yeniden tanımlamak gerekmekte. Belki bazı şık çözümler üretmek için tartışılabilir. MSVS ler HL7 kullanılarak modellenmiş (kırpılmış). Bizden once aynı sistemi uygulayan çeşitli ülkelerden örnek alınmış.

Peki client lar ve saglık bakanlıgı hangi ortak dili kullanacak ?
    Mesaj standartı olarak HL7 v3.0 tercih edilmiş, bu yeni standart XML temelli olmasında dolayı, hem gözle takip edile biliyor hemde makinalar arasında çok rahat tranfer edilebiliyor.

HL7 v3.0 da gonderilecek verilerin standartı ne olacak? Herkes aynı saglık terimlerini nasıl kulanıcak?
    Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) adı verilen yapı ile butun saglık camiası aynı terimleri ve kullanılacak Veri tipleri burada tanımlı. Kullanıcıların gönderebilecegi tanımlı veriler ise Sağlık Kodlama Referans Sunucusu ( SKRS)  serverindeki web servisinden sorgulana biliyor.

HBS ler bu verileri kendi serverlarına taşıyacak ve belli aralıklarla güncelleyecekler. ICD kodları, Aşı kodları, ülke bilgileri, tanı lar hepsi bu serverde tutuluyor:


• Tanı Sınıflama Sistemi (ICD–10)
• Tanı Sınıflama Sistemi (ICPC2)
• İlaç ve İlaç Sınıfları Kodlama Sistemi (ATC)
• Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Kodları
• Klinik Kodları
• Branş Kodları
• Sağlık Kurumu Kodları
• Adres Kodları
• Aşı Listesi
• Aşı Takvimi Değerleri Listesi
• Meslek Grupları Listesi
• Parametreler Listesi
• Bebek İzlem Listesi
• Gebe İzlem Listesi
• Çocuk İzlem Listesi
• Persentil Değerleri Listesi
• Olası Tanı Kriterleri
• Enfeksiyon Etkenleri Tanı Kriterleri
• Tümör Yerleri
• Kesin Tanı Kriterleri
• Histoloji Kodları
• Doktor Bilgi Bankası
• Sözlük Veri Kapsamı Alan Kodları

İzmir, Çeşmedeki çalıştay entegrasyon açısından oldukca verimli geçti. Saglık bakanlıgındaki personel ve SRDC ekibi (TestBATN ı geliştiren ekip) destek konusunda sınır tanımadılar ve özverilerililerdi.

Bizim tarafda mevcut HBS ile entegrasyon hızla yol alıyor. TAMMED , saglık-net'e hazır.