XtraGrid üzerine bir DataSoruce Bind ettiniz ve kullanıcı MultiSelect özelligi ile grid üzerinde işlem yapmak istedigi satırları seçti, 
Normalde gridView1.GetSelectedRows() size seçili olan satırların Row Handles larını veriyor. Ama gruplanmış verilerde bazı negatif degerlerle ugraşmanız gerekmekte.

Onun yerine aşagıdaki method size parametre olarak gönderdigini GridView in içinde seçili olan satırları aynen bind ettiginiz verileri ile DataTable olarak bütün kolonları ile getirmekte.


        private DataTable SecilenlerinListesi2(DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView view)
        {
            DataTable sonucTb = new DataTable();
            if(view.DataSource is DataView)
            {
                DataTable kaynakTb = ((DataView)view.DataSource).Table;
                sonucTb = kaynakTb.Clone();
                foreach(int rowHandle in view.GetSelectedRows())
                {
                    DataRowrow = view.GetDataRow(rowHandle);
                    sonucTb.Rows.Add(row.ItemArray);
                }
                sonucTb.AcceptChanges();
            }
            return sonucTb;
        }