ETA muhasebe programında her şirket için SQL server da ETA_FIRMAISMI_2009 gibi açılmakta. Eger ETA ya entegrasyon yapmak istiyorsanız. Cari kartlarla ilgili CARKART tablosundaki CARKOD alanı carilerin kodunu, CARHAR ve CARFIS ilede cari hareketlerin dökümünü alabilirsiniz.

SELECT CARKART.CARKOD, CARKART.CARUNVAN, CARHAR.CARHARTAR, CARHAR.CARHARREFNO, CARHAR.CARHARTIPI, CARHAR.CARHARCARKOD,CARHAR.CARHARTUTAR
FROM CARHAR INNERJOIN CARKART ON CARHAR.CARHARCARKOD= CARKART.CARKOD
WHERE CARKART.CARKOD='DNM003'


gibi hareket ekstresi alınabilir.

Muhasebe hesaplarındaki (120,157,100 gibi) hareketleri ( mahsup , tahsilat ve tediye fişi gibi) hareketleri görüntülemek için :

SELECT     MUHFIS.MUHFISNO, MUHFIS.MUHFISTAR, MUHFIS.MUHFISCINSI, MUHHAR.MUHHARSIRANO, MUHHAR.MUHHARMUHKOD, MUHHAR.MUHHARACIKLAMA,

                      MUHHAR.MUHHARBATIPI, MUHHAR.MUHHARTUTAR,MUHFISTIP.MUHFTKOD

FROM         MUHHAR INNERJOIN

                      MUHFIS ON MUHHAR.MUHHARREFNO= MUHFIS.MUHFISREFNOINNER JOIN

                      MUHFISTIP ON MUHFIS.MUHFISCINSI= MUHFISTIP.MUHFTNO


Aktarım yapmak için ilk olarak hareketin MUHFIS tablosuna insert edilecek daha sonrada aşagıda fonksiyonla MUHHAR a kaydedilecek


        
public static boolETAyaDTYEkle(DateTime ftar, int muhrefno, intsira, string muhhod, stringaciklama, int batipi,decimaltutar, string muhharno)

        {
            try
            {
                baglans();
                SqlCommand selcom = new SqlCommand(@"InsertInto MUHHAR
(MUHHARTAR,MUHHARREFNO,MUHHARSIRANO,MUHHARMUHKOD,MUHHARACIKLAMA, MUHHARBATIPI,MUHHARTUTAR,MUHHARNO,MUHHARCINSI,MUHHARKAYITONC, MUHHARKAYNAK,MUHHARMATATEFLAG )

VALUES

(@mft,@mfrn,@mfsn,@muhhd,@mhacik,@mhbatipi,@mhtutar,@mhno,1,4,4,1)", conns);

                selcom.Parameters.Add("mft", SqlDbType.DateTime).Value= ftar;//fistarihi

                selcom.Parameters.Add("mfrn", SqlDbType.NVarChar).Value= muhrefno;//fiş nosu MA-0001

                selcom.Parameters.Add("mfsn", SqlDbType.Int).Value= sira;//otomatik artacak

                selcom.Parameters.Add("muhhd", SqlDbType.NVarChar).Value= muhhod;//borc toplam

                selcom.Parameters.Add("mhacik", SqlDbType.NVarChar).Value= aciklama;//alacak toplam

                selcom.Parameters.Add("mhbatipi", SqlDbType.Int).Value= batipi;

                    selcom.Parameters.Add("mhtutar", SqlDbType.Decimal).Value= tutar;

                        selcom.Parameters.Add("mhno", SqlDbType.NVarChar).Value= muhharno;

                selcom.ExecuteNonQuery();
                conns.Close();
                selcom.Dispose();
                returntrue;
            }
            catch(Exception ex)
            {
                Cursor.Current= Cursors.Default;
                MessageBox.Show(ex.Message);
                return false;
            }
        }