Şu sıralarda sürekli kulak aşinası oldugumuz temazsız kartlar işte bu teknoloji ile çalışmakta. Aslında uzun zamandır hayatımızda bu teknoloji,  PDKS sistemlerinde de sürekli yaka kartı veya otoparklarda kullanılmakta idi. Hastanemizde yatan hastaların medikal işlemlerini takip etmek amacıyla satın aldıgımız cihazlar üzerinde RFID aparatı bulunmakta. O yüzden yaptıgımız çalışmayı özetlemek istiyorum.

Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir (bkz Otomatik Tanıma ve Veri Toplama). RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana gelir. RFID etiketleri yerleştirilen nesne ile ilgili bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabilirler. Nesne üzerine yerleştirilen etiketlerin okuyucu tarafından okunmasıyla tedarik zinciri yönetimi veya HBYS g,b, otomasyon sistemlerine bilgileri otomatik olarak kaydedilebilir veya değiştirilebilir.

RFID etiketi, radyo frekansı ile yapılan sorguları almaya ve cevaplamaya olanak tanıyan bir silikon yonga, anten ve kaplamadan meydana gelir. Yonga, etiketin üzerinde bulunduğu nesne ile ilgili bilgileri saklar. Anten, radyo frekansı kullanarak nesne bilgilerini okuyucuya iletir. Kaplama ise etiketin bir nesne üzerine yerleştirilebilmesi için yonga ve anteni çevreler. Pasif olanları hiç bir enerji kaynagı barındırmazlar, okuyucunun gücüyle çalışırlar.

RFID, düşük frekans (LF) 125–134 kHz, yüksek frekans (HF) 13.56 MHz, ultra yüksek frekans (UHF) 860–960 MHz, 2.45 GHz ve süper yüksek frekans (SHF) 5.8 GHz frekanslarında kullanılabilmektedir.

Bizdeki çözüm 2 şekilde mümkündü : 

1- Tek kullanımlık RFID etiketli ürünler aşagıdaki gibi 

 
2 - Çok kullanımlık sterilazasyon işleminden geçebilen şu bileklikler


Bu tarz pasif RFID tagları 3-5 cm mesafeden okuma yapabilmektedir.

Cihazımız Intel® Mobile Clinical Assistant (MCA) platformunda oldugu için HealthCare donanım ve SDK larını ile uygulamamızı geliştirdik.

Visual Studio ile yaptıgımız projeye "Add Reference" ile "Intel.Healthcare.dll" projeye eklenmesi ve MCA nın SDKsı kurulu olması gerekiyor. Development yapılan makinada ve MCA cihazda ayrı ayrı kurulması gerekiyor. Ben 2.0.0.25057" versiyonunu kullanıyorum.
 
.Net platformunda C# ile RFID, barkod ve kamera üzerinden verileri ala bilmekteyiz. 

RFID tagları okumak için :

RfidReader RFokuyucu= new RfidReader();
ASCIIEncodingencode = new ASCIIEncoding();
RfidTagokunanTAG = null;
Buttonsbtn;
EventHandler<RfidEventArgs>RfidEtiketOkundu = null;

 

Okuma işlemi gerçekleştiginde aşagıdaki event tetiklenir ve

        public void RfidEtiketOkundu (objectsender, RfidEventArgs args)
                {
                    try
                    {
                        //Okundu
                        txt_or_protokolno.Text= encode.GetString(args.RfidReader.RfidTags[0].Data).Trim(); //RFID etiketin içindeki bilgi yi alıyoruz
                        txt_or_protokolno.Text =txt_or_protokolno.Text.Trim(); //Array oldugu için ihtiyacımız olmadıgı alanlara 0x20 yazmıştık onlardan kurtuluyoruz
                        getir(); //gerekli işlemler veritabanından getirilir
                        args.RfidReader.ReleaseDevice(); //Cihazı okuma modundan çıkartıyoruz, sonraki okumalar için hazır
                    }
                    catch(Exception ex)
                    {
                        MessageBox.Show(ex.Message,"Hata", MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
                    }

                }