Sunucunuzda bir web servisiniz var ise ve sunucularınızın önünde de bir proxy yerleştirilmiş ise " The request failed with HTTP status 417: Expectation failed " hatası alabilirsiniz, sebebi web sunucusundan istemci veri göndermek gerektiğini belirtmek için bir 100-Continue yanıt almayı bekler post etmek için. Bu mekanizma istemciler ağ üzerinden istek başlıklarına göre sunucu, isteği reddederek büyük miktarlarda veri gönderilmesini önler. 

Örneğin, Expect100Continue "false" ise İstek sunucuya gönderilir, bu verileri içerir. Eğer, istek başlıklarını okuduktan sonra, sunucu ve kimlik doğrulama gerektiren bir 401 yanıt göndermesi gerekir, istemci kimlik doğrulaması uygun başlıklarını verileri yeniden gerekir.

Eğer bu özelliği "true" ise , istek başlıklarını sunucuya gönderilir. Eğer sunucu isteği reddedmezse, gönderir bir 100-Continue yanıt veri aktarılabilir sinyalizasyonla. Eğer, yukarıdaki örnekteki gibi, sunucu kimlik doğrulaması gerektiriyorsa, o ve 401 yanıt gönderir istemci gereksiz yere iletilen veri yoktur.

 Web.config e bunu ekliyoruz ve sorun çözülüyor.

  <system.net>
    <settings>
      <servicePointManager expect100Continue="false"/>    
    </settings>
  </system.net>