Eğer datalist içerisine koydugunuz bir button ve imagebutton, tıklandıgında postback yapmıyor ise, ki genelde bu hata yanlızca Internet Explorer IE de oluyor. Efendim maalesef postback yapacak yani command ın oluşması için sayfayı refresh etmesini şu şekilde sağlıya bilirsiniz.

protected void dtl_urun_ItemDataBound(object sender, DataListItemEventArgs e)
    {
        ((ImageButton)e.Item.FindControl("btn_sepete")).Attributes.Add("onclick", "javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$dtl_urunumuz$ctl00$btn_sepete','')");
    }

Kullandıgınız control un adı ne ise ona eklemeyi unutmayınız, tabii ben burada master page kullanmıştım, o yüzden button un ismi bu şekilde,
sizin eklemek istediginiz çalışmayan ( not firing) kontrolun adını yanına bir linkbutton koyup ögrene bilirsiniz, browse ettiginizde üzerine geldiginizde javascript kodunu gösterecektir, onu revize edebilirsiniz. 
 Can alıcı nokta kontrolun adını databound oldugunda bilmek tıpkı ( benim imagebutton un adı  'ctl00$ContentPlaceHolder1$dtl_urunumuz$ctl00$btn_sepete' )