Yeni makinamdaki SQL server'a eski DBlerimi mdf dosyalarından Attach yapmaya çalışıyorum ve aldıgım hata şu:

System.Data.SqlClient.SqlError: Cannot open backup device 'F:\foldername'. Operating system error 5(Access is denied.). (Microsoft.SqlServer.Smo)

Efendim çözüm şu SQL serverin servisini çalıştırırken login oldugu kullanıcının o klasöre erişimi yok, çözüm "SQL server configuration Manager" dan "Sql Server" servisine sag tıklayıp "Özellikler"den "Log On" kullanıcısını "Built-in Account"dan degilde "This Account" deyip admin yetkisindeki bir kullanıcıyı seçeriz ve servisi restart yaptıgımızca sorun çözülür.

MDF dosyasından direk Attach yapmak için ise cmd

sqlcmd -S . -U sa -P pAsS

gelen ekrandan ise 

USE [master]
GO
CREATE DATABASE [xxxlarB2B] ON 
( FILENAME = N'D:\Evlatlik2\projeler\xxlar\DBs\xxxlarB2B.mdf' ),
( FILENAME = N'D:\Evlatlik2\projeler\xxxlar\DBs\xxxlarB2B_log.ldf' )
FOR ATTACH ;
GO 


Bu kadar...