giden portu 465 ssl TCP firewall dan izin vermek gerekiyor

giden posta sunucusu kimlik dogrulama gerekiyor 

 

gelen 143 security yok