Yaşamınız süresince yaptıgınız hiç bir şey(!) boşuna degil.

 

Bir şey yapmak için aldıgını karar aslında tıpkı bir şirket idare eder gibi iş dünyasında yöneticilerin işleri kendi hedefleri doğrultusunda yürütebilmeleri için gerçekleştirdikleri, alternatif çözümler arasından çözüm önerileri seçme ve yönlendirmeler olarak görülmektedir.

"Yolun ucunun nereye varacagını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir, sen sadece atacagın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün gerisi zaten kendigilinden gelir.

Hayatınızındaki belirli bir amaç doğrultusunda binlerce çözüm arasından en iyisini seçmektir karar vermek. Verilen kararların etkilerinin hemen görülmesi söz konusu olmayabilir. Bazen aylar sonra, çok önceden verilmiş bir kararın etkisi kendisini gösterebilir. Yani verilecek olan kararlar, sadece bugünü değil geleceği de düşünerek verilmelidir. Verilen kararların sürekli iyi sonuçlar vermesi beklenemez. O nedenle karar kavramının içinde aynı zamanda sorumluluk ve risk almak da söz konusudur.

Sorumluluk + Risk ->  Karar -> Sonuç  

Kişi/yöneticiler bu riski en aza indirgemek için birçok bilgiyi analiz etmek, hatta bazı denemeler yapmak ve kararın gelecekteki etkisini görebilmek durumundadırlar. Bunlara ek olarak verilen kararların vazgeçilmez unsurlar olarak görülmemesi gerektiğini de eklemek gerekiyor. Çünkü kararlar zaman içinde değişmek durumundadır. İçinde bulunulan ortam, ürünün nitelikleri, müşteri nitelikleri, sektör hareketleri vb. gibi birçok nedenden dolayı etkin olan kararlar geçersiz olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu, yaşamınız boyunca sürekli karşılaşacagımız bir durumdur. 

"Hakiki Allah aşıgı bir meyhaneye girdimi orası ona namazgah olur,
ama bekri aynı namazgaha giridimi orası ona meyhane olur,
şu hayatt ne yaparsak yapalım , niyetimizdir fark yaratan
suret ile yaftalar degil.

 

 

----~Taslaktır 03.02.2012