LazyLoad

9 May 2024 In: ipucu

1.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/lazyload@2.0.0-rc.2/lazyload.js"></script> 

 

2.

 <img class="lazyload" data-src='images/urunler/ACT 073_.jpg' alt='ACTIVA-GY6 50-TVS PEP ÖZEL BİLYA KB 42-17 NTN' />

 

3. 

    <script>
        lazyload();
    </script>

 

+ ekle butonu ile textbox deki degeri arttırma

17 Eki 2023 In:
HTML DOM Selector ile 
 
// Tüm arttırma düğmelerini seç
var btn_arti = document.querySelectorAll(".btn_arttir");

// Her düğme için bir olay dinleyici ekleyin
btn_arti.forEach(function(button) {
  button.addEventListener("click", function() {
    // İlgili satırı bulmak için düğmenin üst ebeveynini bulun (td), ardından satırı bulun (tr)
    var row = button.closest("tr");

    // Bu satırın içindeki textbox'ı bulun
    var textbox = row.querySelector(".textbox");

    // Textbox'ın değerini arttırın
    var currentValue = parseInt(textbox.value);
    textbox.value = currentValue + 1;
  });
});

Using dropdownlist with Eval in repeater

11 Eyl 2023 In: .net

Set custom attribute of dropdownlist  

sidsi='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Serial_ID")%>'

 

SQL string agg methodu

8 Oca 2023 In: ipucu
select * from (
select u.UYE_ID,
  (
    SELECT STRING_AGG (CONVERT(NVARCHAR(max),v.Kodu), ', ') AS csv 
    FROM [v_UyelerveMulkleri] v where v.UYE_ID=u.UYE_ID 
  ) as Mulkleri
from Uyeler u) z
where Mulkleri is not null

Using Enums with a description string

13 Oca 2022 In: .net

        public enum Durum
        {
            [Description("Onay Bekliyor")]
            Onay_Bekliyor = 0,
            [Description("Onaylandı")]
            Onaylandi = 1,
            [Description("Red Edildi")]
            Red_Edildi = 2,
            [Description("Iptal")]
            Iptal = 3            
        }
    
//---------------- 
 
    public static class EnumExtensions
    {
        public static string ToStringDescription(this Enum val)
        {
            DescriptionAttribute[] attributes = (DescriptionAttribute[])val
               .GetType()
               .GetField(val.ToString())
               .GetCustomAttributes(typeof(DescriptionAttribute), false);
            return attributes.Length > 0 ? attributes[0].Description : string.Empty;
        }
    }
 
//-----------------
 
Durum.Onay_Bekliyor.ToStringDescription() 

ShowProgress()

10 Haz 2021 In: .net
OnClientClick="ShowProgress()"  
 
--------------------- 
 
  <script>
        toastr.options = {
            "closeButton": false,
            "debug": false,
            "newestOnTop": false,
            "progressBar": true,
            "positionClass": "toast-bottom-center",
            "preventDuplicates": false,
            "onclick": null,
            "showDuration": "300",
            "hideDuration": "1000",
            "timeOut": "4000",
            "extendedTimeOut": "1000",
            "showEasing": "swing",
            "hideEasing": "linear",
            "showMethod": "fadeIn",
            "hideMethod": "fadeOut"
        }
    </script>
    <div class="loading" align="center" style="color: black">
        Lütfen Bekleyiniz...<br />
        <br />
        <img src="css/indicator.gif" alt="" />
    </div>
    <script>
        function ShowProgress() {
            setTimeout(function () {
                var modallo = $('<div />');
                modallo.addClass("modallo");
                $('body').append(modallo);
                var loading = $(".loading");
                loading.show();
                var top = Math.max($(window).height() / 2 - loading[0].offsetHeight / 2, 0);
                var left = Math.max($(window).width() / 2 - loading[0].offsetWidth / 2, 0);
                loading.css({ top: top, left: left });
            }, 200);
        }
    </script>
    <style>
        .modallo {
            position: fixed;
            top: 0;
            left: 0;
            background-color: black;
            z-index: 120;
            opacity: 0.4;
            filter: alpha(opacity=80);
            -moz-opacity: 0.4;
            min-height: 100%;
            width: 100%;
        }

        .loading {
            font-family: Arial;
            font-size: 10pt;
            border: 5px solid #67CFF5;
            width: 200px;
            height: 100px;
            display: none;
            position: fixed;
            background-color: White;
            z-index: 999;
        }
    </style>

How to use SQLBulkCopy to load data

8 May 2021 In: .net
-Using a stored procedure: 37 seconds
-Using concatenated inline SQL: 45 seconds
-Using Entity Framework: 45 minutes
-Using the SQLBulkCopy class: 4.5 seconds
 
 
1.
 DataTable table = new DataTable();
table.TableName = "LogBulkLoad";
table.Columns.Add("IpAddress", typeof(string));
table.Columns.Add("Identd", typeof(string));
table.Columns.Add("RemoteUser", typeof(string));
table.Columns.Add("LogDateTime", typeof(System. DateTimeOffset));
table.Columns.Add("Method", typeof(string));
table.Columns.Add("Resource", typeof(string));
table.Columns.Add("Protocol", typeof(string));
table.Columns.Add("QueryString", typeof(string));
table.Columns.Add("StatusCode", typeof(int));
table.Columns.Add("Size", typeof(long));
table.Columns.Add("Referer", typeof(string));
table.Columns.Add("UserAgent", typeof(string));
 
 
2.
foreach (var log in logData)
{
DataRow row = table.NewRow();
row["IpAddress"] = log.IpAddress;
row["Identd"] = log.Identd;
row["RemoteUser"] = log.RemoteUser;
row["LogDateTime"] = log.LogDateTime;
row["Method"] = log.Method;
row["Resource"] = log.Resource;
row["Protocol"] = log.Protocol;
row["QueryString"] = log.QueryString;
row["StatusCode"] = log.StatusCode;
row["Size"] = log.Size;
row["Referer"] = log.Referer;
row["UserAgent"] = log.UserAgent;
table.Rows.Add(row);
}
 
 
3.
using (SqlConnection conn = new SqlConnection(Configu rationManager.ConnectionStrings["LogParserContext"]. ConnectionString))
{
conn.Open();
using (SqlBulkCopy s = new SqlBulkCopy(conn))
{
s.DestinationTableName = "LogBulkLoad";
s.ColumnMappings.Add("IpAddress", "IpAddress");
s.ColumnMappings.Add("Identd", "Identd");
s.ColumnMappings.Add("RemoteUser", "RemoteUser");
s.ColumnMappings.Add("LogDateTime", "LogDateTime");
s.ColumnMappings.Add("Method", "Method");
s.ColumnMappings.Add("Resource", "Resource");
s.ColumnMappings.Add("Protocol", "Protocol");
s.ColumnMappings.Add("QueryString", "QueryString");
s.ColumnMappings.Add("StatusCode", "StatusCode");
s.ColumnMappings.Add("Size", "Size");
s.ColumnMappings.Add("Referer", "Referer");
s.ColumnMappings.Add("UserAgent", "UserAgent");
s.WriteToServer((DataTable)table);
}
}
 
 

SQL insert from select

2 May 2021 In:

Copy table data with table structure

SELECT *
INTO DEPARTMENTS_20210502
FROM DEPARTMENTS
WHERE CDate >= '2021.05.02';


Ben Kimim ?

Celiker BahceciMerhabalar, ben Çeliker BAHÇECİ. 2004 den beri özel sektörde bilgisayar mühendisligi ve egitmenlik yapıyorum. Yine aynı yılın Ekim ayından beri sitemde .Net ile programlama ve hayat görüşüm ile ilgili makalelerimi yayınlıyorum. Blogum dışında Yazgelistir.com, mobilnedir.com gibi ineta kapsamındaki bir çok siteye Microsoft teknolojileri ile ilgili yazılar yazmaktayım.
Bu site ile sizinde hayatınızı anlamlandırmanızda bir parça katkımın olması dilegiyle...