Call SOAP API with HttpWebRequest

28 Ağu 2020 In:

 
byte[] data = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("id=1");

            System.Net.WebRequest request = System.Net.HttpWebRequest.Create(
            "http://localhost:54943/api.asmx/usersgetir");
            request.Method = "POST";
            request.ContentLength = data.Length;
            request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";

            System.IO.Stream str = request.GetRequestStream();
            str.Write(data, 0, data.Length);
            str.Flush();
            System.Net.WebResponse response = request.GetResponse();
            System.IO.StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream());
            string result = reader.ReadToEnd();

ASP.Net JSON post with basic auth

25 Ağu 2020 In: .net
string url = "https://zkapigw.xbank.com.tr:8443/api/accountService";

                User user = new xbank.User()
                {
                    associationCode = "195000_XYX_TICARET",
                    startDate = "2019-09-28T00:00:00",
                    endDate = "2019-10-05T00:00:00"
                };
                var json = JsonConvert.SerializeObject(user);

                HttpWebRequest http = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(new Uri(url));
                http.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;
                http.ContentType = "application/json";
                http.Headers["Authorization"] = "Basic " + Convert.ToBase64String(Encoding.Default.GetBytes(username + ":" + password));
                http.AllowAutoRedirect = true;
                http.Method = "POST";

                ASCIIEncoding encoding = new ASCIIEncoding();
                Byte[] bytes = encoding.GetBytes(json);

                Stream newStream = http.GetRequestStream();
                newStream.Write(bytes, 0, bytes.Length);
                newStream.Close();

                var response = http.GetResponse();
                var stream = response.GetResponseStream();
                var sr = new StreamReader(stream);
                var responseText = sr.ReadToEnd();

                Hareketler distance = JsonConvert.DeserializeObject<Hareketler>(responseText);

Ben Kimim ?

Celiker BahceciMerhabalar, ben Çeliker BAHÇECİ. 2004 den beri özel sektörde bilgisayar mühendisligi ve egitmenlik yapıyorum. Yine aynı yılın Ekim ayından beri sitemde .Net ile programlama ve hayat görüşüm ile ilgili makalelerimi yayınlıyorum. Blogum dışında Yazgelistir.com, mobilnedir.com gibi ineta kapsamındaki bir çok siteye Microsoft teknolojileri ile ilgili yazılar yazmaktayım.
Bu site ile sizinde hayatınızı anlamlandırmanızda bir parça katkımın olması dilegiyle...