Tüm sample videolar...

24 Haz 2011 In: hoş

Süper bir kaynak ne isterseniz var.

 

HD
FullHD
THX 
DTS

 

http://www.demo-world.eu/trailers/ 

Export your data to Excel file with JS

5 Haz 2011 In:

Repeater üzerindeki verilerinizi Excel dosyasına JS ile aktarma işlemi

  <script type='text/javascript'>
         var tableToExcel = (function () {
             var uri = 'data:application/vnd.ms-excel;base64,'
                , template = '<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><!--[if gte mso 9]><xml><x:ExcelWorkbook><x:ExcelWorksheets><x:ExcelWorksheet><x:Name>{worksheet}</x:Name><x:WorksheetOptions><x:DisplayGridlines/></x:WorksheetOptions></x:ExcelWorksheet></x:ExcelWorksheets></x:ExcelWorkbook></xml><![endif]--> <meta charset="utf-8"></head><body><table>{table}</table></body></html>'
                , base64 = function (s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) }
                , format = function (s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function (m, p) { return c[p]; }) }
             return function (table, name) {
                 if (!table.nodeType) table = document.getElementById(table)
                 var ctx = { worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML }
                 window.location.href = uri + base64(format(template, ctx))
             }
         })()
    </script>

  ----------------

    <h2>Rapor</h2><span style="float:right;margin-right:3px;right:0"><input type="button" class="btn btn-warning" onclick="tableToExcel('ContentPlaceHolder1_dtg_rapor', 'Raporumuz')" value="Excel'e Aktar"></span>

 

 

 

----------------------- export table to excel v2 -----------------

 

 

        function ExportToExcel(tableid,wsadi,dsadi) {
            var tab_text = "<table border='2px'><tr bgcolor='#87AFC6'>";
            var textRange; var j = 0;
            tab = document.getElementById(tableid);//.getElementsByTagName('table'); // id of table

            if (tab == null) {
                return false;
            }

            if (tab.rows.length == 0) {
                return false;
            }

            for (j = 0 ; j < tab.rows.length ; j++) {
                tab_text = tab_text + tab.rows[j].innerHTML + "</tr>";//tab_text=tab_text+"</tr>";
            }

            tab_text = tab_text + "</table>";
            tab_text = tab_text.replace(/<A[^>]*>|<\/A>/g, "");//remove if u want links in your table
            tab_text = tab_text.replace(/<img[^>]*>/gi, ""); // remove if u want images in your table
            tab_text = tab_text.replace(/<input[^>]*>|<\/input>/gi, ""); // reomves input params
            tab_text = '<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><!--[if gte mso 9]><xml><x:ExcelWorkbook><x:ExcelWorksheets><x:ExcelWorksheet><x:Name>' + wsadi + '</x:Name><x:WorksheetOptions><x:DisplayGridlines/></x:WorksheetOptions></x:ExcelWorksheet></x:ExcelWorksheets></x:ExcelWorkbook></xml><![endif]--> <meta charset="utf-8"></head><body>' + tab_text + '</body></html>';

            var ua = window.navigator.userAgent;
            var msie = ua.indexOf("MSIE ");

            if (msie > 0 || !!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv\:11\./))      // If Internet Explorer
            {
                txtArea1.document.open("txt/html", "replace");
                txtArea1.document.write(tab_text);
                txtArea1.document.close();
                txtArea1.focus();
                sa = txtArea1.document.execCommand("SaveAs", true, dsadi+".xls");
            }
            else {
                //other browser not tested on IE 11
                //sa = window.open('data:application/vnd.ms-excel,' + encodeURIComponent(tab_text));
                try {
                    var blob = new Blob([tab_text], { type: "application/vnd.ms-excel" });
                    window.URL = window.URL || window.webkitURL;
                    link = window.URL.createObjectURL(blob);
                    a = document.createElement("a");
                    a.download = dsadi;
                    a.href = link;
                    document.body.appendChild(a);
                    a.click();
                    document.body.removeChild(a);
                } catch (e) {
                }
            }
            return false;
            //return (sa);
        }

 

 

 

 

Ben Kimim ?

Celiker BahceciMerhabalar, ben Çeliker BAHÇECİ. 2004 den beri özel sektörde bilgisayar mühendisligi ve egitmenlik yapıyorum. Yine aynı yılın Ekim ayından beri sitemde .Net ile programlama ve hayat görüşüm ile ilgili makalelerimi yayınlıyorum. Blogum dışında Yazgelistir.com, mobilnedir.com gibi ineta kapsamındaki bir çok siteye Microsoft teknolojileri ile ilgili yazılar yazmaktayım.
Bu site ile sizinde hayatınızı anlamlandırmanızda bir parça katkımın olması dilegiyle...