HTML DOM Selector ile 
 
// Tüm arttırma düğmelerini seç
var btn_arti = document.querySelectorAll(".btn_arttir");

// Her düğme için bir olay dinleyici ekleyin
btn_arti.forEach(function(button) {
  button.addEventListener("click", function() {
    // İlgili satırı bulmak için düğmenin üst ebeveynini bulun (td), ardından satırı bulun (tr)
    var row = button.closest("tr");

    // Bu satırın içindeki textbox'ı bulun
    var textbox = row.querySelector(".textbox");

    // Textbox'ın değerini arttırın
    var currentValue = parseInt(textbox.value);
    textbox.value = currentValue + 1;
  });
});