Google Chrome Uzaktan Masaüstü Erişimi

19 Tem 2012 In: hoş, ilginç

Olay budur, uzak masaüstü erişiminde son nokta, teknolojinin adı Chromoting :

https://chrome.google.com/remotedesktop

 veya 

https://chrome.google.com/webstore/detail/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp 

  adresini kullanarak Chrome tarayıcınıza kurup hemen başlaya bilirsiniz.

 

Google Chrome Uzaktan Masaüstü Erişimi onların deyimi ile : 

Chrome Uzaktan Masaüstü BETA, Google Chrome tarayıcınız üzerinden başka bir bilgisayara uzaktan erişmenize olanak tanır. Bunun tersi olarak, uygulamayı başka bir kişinin bilgisayarınıza uzaktan erişmesi için de kullanabilirsiniz. Bu, bir bilgisayar sorununun çözümünde yardıma ihtiyacınız varken, yardım almak istediğiniz kişinin yakınınızda olmadığı zamanlar için mükemmel bir çözümdür. Sonuncu, ancak aynı derecede önemli bir başka nokta da, kendi bilgisayarlarınıza uzaktan erişmek için uygulamanın işlevselliğinden yararlanabilmenizdir. 

 

Teamviewer a gerek kalmayacak gibi, güçlü bir alternatif :) 

 

https://dl.google.com/dl/edgedl/chrome-remote-desktop/chromeremotedesktophost.msi 

 

Google Chrome indirme linki :

 

https://dl.google.com/tag/s/appguid%3D%7B8A69D345-D564-463C-AFF1-A69D9E530F96%7D%26iid%3D%7B0B2BBA1F-FB39-3ED1-45FD-488BBB9DF039%7D%26lang%3Dtr%26browser%3D3%26usagestats%3D0%26appname%3DGoogle%2520Chrome%26needsadmin%3Dprefers/update2/installers/ChromeSetup.exe 

Biraz JS

13 Tem 2012 In: ipucu
Javascript daha dogrusu jquery ile dinamik cookie kontrolü ve digerleri
 
<a href="http://www._20122013.jpg" rel="lightbox" alt="Deneme Yap" id="kayit2012"></a>
<script type="text/javascript">
( function($) {
$(document).ready(function () {

if($.cookie("kayit2012") == null) 
{
$('#kayit2012').click();
        var trh= new Date();
        trh.setTime(trh.getTime() + (3 * 60 * 1000));
        $.cookie("kayit2012","1", {expires: trh });
        //$.cookie("kayit2012","1", {expires: 1});
}


}); 
} ) ( jQuery );
</script> 
 
---- 
 
document.forms[0].txt_kullanici.focus();
 
----
 
tab = document.getElementById('tbadmin');
tab.className = "redHotWebDealsli";
 
----
 
<asp:TextBox ID="txt_sirano" runat="server" Width="100px"  autocomplete="off" AutoCompleteType="Disabled" ></asp:TextBox>  
 
---------- 
 
function toggle(id) {
           var e = document.getElementById(id);
           if (e.style.display == 'block')
               e.style.display = 'none';
           else
               e.style.display = 'block';
       } 
<a id="myHeader1" href="#" onclick="toggle('yeniekle');" >Yeni Ekle</a>
<div id="yeniekle" style="display:none"></div>
 
---- ajax auto suggest
 
 var v = $("[id$=ddl_r3_BRM_ID] option:selected").val();
  $('[id$=txt_r3_muellif]').autocomplete('Suggest.ashx?t=Muracatlar&k=Muellifi&B='+v+'&s=m');
       
 
 
--------------------------------------------------
 
<script type="text/javascript">
document.getElementById("ctl00_ContentPlaceHolder1_TextBox1").type = "number";
</script>
 
 
---------------------------------------------------
 

ClientScript.RegisterStartupScript(GetType(), "YeniPencere", @"<script language='javascript'>alert(' Yeni sipariş kaydedildi. ');window.location.href = 'inside.aspx';</script>");

Datalist rownumber : <%#Container.ItemIndex+1 %>

JS yanlızca sayı girile bilmesi :  onkeypress="validate(event);" 

    function validate(evt) {

        var theEvent = evt || window.event;
        var key = theEvent.keyCode || theEvent.which;
        key = String.fromCharCode(key);
        var regex = /[0-9]|\,/;
        if (!regex.test(key)) {
            theEvent.returnValue = false;
            if (theEvent.preventDefault) theEvent.preventDefault();
        }
    } 

JS ile textboxun içindekini focus olunca tutma, değişmemisse çıkınca geri atama 

    var eski = ""; 
    function tut(element) {
        eski = element.value;
        element.value = '';
    }
 

   function ver(element) {
        if ('' == element.value) {
            element.value = eski;
            element.style.background = '#FFFFFF';
        }
        else
            element.style.background = '#A9F5BC';
    }

 

 İsk. 1:<asp:TextBox ID="txt_st_i1" runat="server" Width="40px" onfocus="tut(this);" onblur="ver(this);" onkeypress="validate(event);" >0</asp:TextBox> 
 
 
 
-------------------------------------------
 
Postback de divin scroll unu hatırlamak  :
 
  $( document ).ready(function() {     
           document.getElementById('urunlerimiz').scrollTop = document.getElementById('scrollhatirla').value;
}); 
veya 
  <body onload="javascript:document.getElementById('urunlerimiz').scrollTop = document.getElementById('scrollhatirla').value;">
 
yaptıktan sonrada
<input type="hidden" id="scrollhatirla" runat="server" /> 
<div id="urunlerimiz" style="overflow: auto; height: 300px;" onscroll="javascript:document.getElementById('scroll').value = this.scrollTop"> 
 
 
-------------------------------------------
 
<asp:CheckBox ID="chk_sec" ToolTip='<%#Eval("SPD_ID")%>' Visible="<%# ShouldBeVisible %>" runat="server"  />
 
        protected bool ShouldBeVisible
        {
            get
            {
                return !pnl_asama2.Visible;
            }
        } 
 
-------------------------------------------- 
 
  JS ile input temizleme - clear textbox on click
 
 onclick="javascript:this.value='';"
 
 
Close to ColorBox within the iframe
 
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" language="javascript">
        function kapa()
        {
            parent.$.fn.colorbox.close();
        }
    </script> 
 

Ben Kimim ?

Celiker BahceciMerhabalar, ben Çeliker BAHÇECİ. 2004 den beri özel sektörde bilgisayar mühendisligi ve egitmenlik yapıyorum. Yine aynı yılın Ekim ayından beri sitemde .Net ile programlama ve hayat görüşüm ile ilgili makalelerimi yayınlıyorum. Blogum dışında Yazgelistir.com, mobilnedir.com gibi ineta kapsamındaki bir çok siteye Microsoft teknolojileri ile ilgili yazılar yazmaktayım.
Bu site ile sizinde hayatınızı anlamlandırmanızda bir parça katkımın olması dilegiyle...