public static string CreateInsert(DataTable table, string tablenamesi,int u)
        {
            string sqlsc = "", sqlvl = "";
            sqlsc = "INSERT INTO "+tablenamesi+" (";
            for (int i = 0; i < table.Columns.Count; i++)
            {
                sqlsc += "[" + table.Columns[i].ColumnName + "],";
                if (table.Columns[i].DataType.ToString() == "System.String")
                    sqlvl += "'" + table.Rows[u][i].ToString() + "',";
                else
                if (table.Columns[i].DataType.ToString() == "System.DateTime")
                {
                    if(table.Rows[u][i]!=System.DBNull.Value)
                    sqlvl += "'" + ((DateTime)table.Rows[u][i]).ToString("yyy.MM.dd HH:mm:ss") + "',";
                    else
                        sqlvl += "NULL,";
                }
                else
                    sqlvl += "'" + (table.Rows[u][i].ToString() == "" ? "0" :
                    table.Rows[u][i].ToString().Replace(",", ".")) + "',";
            }
            if (sqlsc.EndsWith(",")) sqlsc = sqlsc.Substring(0, sqlsc.Length - 1);
            if (sqlvl.EndsWith(",")) sqlvl = sqlvl.Substring(0, sqlvl.Length - 1);
            sqlsc = sqlsc + ") VALUES (" + sqlvl + ")";
            return sqlsc;
        }
 
 
 
 
 
 
  public static string CreateTABLE(string tableName, DataTable table)
        {
            string sqlsc;
            sqlsc = "CREATE TABLE " + tableName + "(";
            for (int i = 0; i < table.Columns.Count; i++)
            {
                sqlsc += "\n [" + table.Columns[i].ColumnName + "] ";
                string columnType = table.Columns[i].DataType.ToString();
                switch (columnType)
                {
                    case "System.Int32":
                        sqlsc += " int ";
                        break;
                    case "System.Int64":
                        sqlsc += " bigint ";
                        break;
                    case "System.Int16":
                        sqlsc += " smallint";
                        break;
                    case "System.Byte":
                        sqlsc += " tinyint";
                        break;
                    case "System.Decimal":
                        sqlsc += " decimal ";
                        break;
                    case "System.DateTime":
                        sqlsc += " datetime ";
                        break;
                    case "System.String":
                    default:
                        sqlsc += string.Format(" nvarchar({0}) ", table.Columns[i].MaxLength == -1 ? "max" : table.Columns[i].MaxLength.ToString());
                        break;
                }
                if (table.Columns[i].AutoIncrement)
                    sqlsc += " IDENTITY(" + table.Columns[i].AutoIncrementSeed.ToString() + "," + table.Columns[i].AutoIncrementStep.ToString() + ") ";
                if (!table.Columns[i].AllowDBNull)
                    sqlsc += " NOT NULL ";
                sqlsc += ",";
            }
            return sqlsc.Substring(0, sqlsc.Length - 1) + "\n)";
        } 
 

SQL Update with Select command

16 Nis 2021 In:
UPDATE
    Table_A
SET
    Table_A.YDSMaxPuanENG = (select max(yd.puan) from YDSPUAN yd where yd.UYELER_ID=Table_A.UYELER_ID and yd.Iptal=0 and (dil='İNGİLİZCE / ENGLISH' or OSYMHamVeri LIKE '%ENGLISH%'))
FROM
    [DegerlemeList] AS Table_A
 
 
 
-----
 
UPDATE
Table_A
SET
Table_A.col1 = Table_B.col1,
Table_A.col2 = Table_B.col2
FROM
Some_Table AS Table_A
INNER JOIN Other_Table AS Table_B
ON Table_A.id = Table_B.id
WHERE 
    Table_A.col3 = '-_-_-' 
 
 

Ben Kimim ?

Celiker BahceciMerhabalar, ben Çeliker BAHÇECİ. 2004 den beri özel sektörde bilgisayar mühendisligi ve egitmenlik yapıyorum. Yine aynı yılın Ekim ayından beri sitemde .Net ile programlama ve hayat görüşüm ile ilgili makalelerimi yayınlıyorum. Blogum dışında Yazgelistir.com, mobilnedir.com gibi ineta kapsamındaki bir çok siteye Microsoft teknolojileri ile ilgili yazılar yazmaktayım.
Bu site ile sizinde hayatınızı anlamlandırmanızda bir parça katkımın olması dilegiyle...