İlk olarak mobil yazıcı üzerindeki bluetooth u aktif hale getirin.

El cihazından notka vuruşlu yazıcıyı bluetooth ile aratın, cihazı bulunca SerialPort baglantısı olarak ekleyin.

pair olduklarından emin olunca, 

public bool YaziciyaYazdir(string[] metin)

        {

            System.IO.Ports.SerialPort sp;
            try
            { 
                sp = new System.IO.Ports.SerialPort(cmb_i_com.Text);

                if (!sp.IsOpen)
                    sp.Open();

                foreach (string str in metin)
                {
                    sp.WriteLine(str);
                }
                //kapat
                if (sp.IsOpen)sp.Close();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                //if (sp.IsOpen)sp.Close();
                MessageBox.Show("Yazırılamadı.\r\n" + ex.Message);
                return false;
            }

            return true;
        }

Kodu ile yazdıralibir, ben EPSON LX-300+II ve Epson LX-300+ ile denedim. WM5 dede sorun oluşmadı yanlızca WM6 da sıkıntı oldu.
Nokta vuruşlu yazılara gönderilen metinle escape ile başlıyorsa özel anlam ifade ederler, tıpkı \x0A gibi bu hex gönderilen metin bir alt satıra geç anlamındadır.
"\x0A" gibi gönderilmeli C# da.

digerleri normal metin.