GridView to Ecxel

18 May 2011 In: .net, ipucu

Master page içinde kullanılacaksa

ilk olarak  EnableEventValidation="false"

Daha Sonra 

    public override void VerifyRenderingInServerForm(Control control)
    {
        if (control.ID != "GridView2")
            base.VerifyRenderingInServerForm(control);
    } 

 

    protected void lbtn_excele_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Response.Clear();
        Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=FileName.xls");
        Response.Charset = "windows-1254";;
        Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);
HttpContext.Current.Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
        Response.ContentType = "application/vnd.xls";

        System.IO.StringWriter stringWrite = new System.IO.StringWriter();
        System.Web.UI.HtmlTextWriter htmlWrite = new HtmlTextWriter(stringWrite);
        dtg_liste.RenderControl(htmlWrite);
        Response.Write(stringWrite.ToString());
        Response.End();
    } 

 

 

Türkçe karakter sorunu yaşıyorsanız :

            StringWriter sw = new StringWriter();
            HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(sw);
            dtg_DersiAlanlar.RenderControl(htw);

            Response.Clear();
            Response.ClearHeaders();
            Response.ClearContent();

            Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);
            Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("windows-1254");

            Response.Charset = "windows-1254";
            Response.Buffer = true;

            this.EnableViewState = false;
            Response.ContentType = "application/vnd.xls";

            Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=" + lbl_dersadi.ToolTip.Trim() + "_" + ddl_budersialanlarinbolumleri.SelectedValue.Trim() + "_SinavSonuclari.xls");

            string header = "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n<head>\n<title></title>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1254\" />\n<style>\n</style>\n</head>\n<body>\n";

            Response.Write(header + sw);
            Response.End();

 

 

Windows Server 2008 Foundation sürümü üzerine SQL Server 2008 Express Edition kurarken aşagıdaki hatayı alırsanız :

Rule "Performance counter registry hive consistency" failed.

Çözümü Registry de ve oldukca basit :

Türkçe işletim sisteminde 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\01F

İngilizce de ise 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\009

Klasörüne gidin ve
"Counter" ve "Help" anahtarlarını (Çok Dizeli Deger) açın ve içindeki verileri var olan kalsörden kopyalayıp yapıştırın. 

Şimdi kurulumu tamamlaya bilirsiniz.  

Ben Kimim ?

Celiker BahceciMerhabalar, ben Çeliker BAHÇECİ. 2004 den beri özel sektörde bilgisayar mühendisligi ve egitmenlik yapıyorum. Yine aynı yılın Ekim ayından beri sitemde .Net ile programlama ve hayat görüşüm ile ilgili makalelerimi yayınlıyorum. Blogum dışında Yazgelistir.com, mobilnedir.com gibi ineta kapsamındaki bir çok siteye Microsoft teknolojileri ile ilgili yazılar yazmaktayım.
Bu site ile sizinde hayatınızı anlamlandırmanızda bir parça katkımın olması dilegiyle...