Sanırım ASP.Net de Response.Redirect kullanarak yeni bir pencere açtırmanın bir yolunun olmadıgını biliyorsunuz. Eger bir event gerçekleştiginde yeni bir sayfa açmak ama bunu _blank yani yeni bir pencerede açtırmak istiyorsanız, sanki popup gibi, bir tek yolunuz var oda JScript kullanmak.

 

Herhangi bir anda JS ile window.open kullanarak yeni pencere acacaksanız C# da şunu kullanmalısınız :

 

 

 

string jskodumuz= @"<script language='javascript'>window.open(""kkformu.aspx"",null,""height=900,width=700, status=yes,toolbar=no,
menubar=no,location=no"");</script>";

ClientScript.RegisterStartupScript(GetType(),"YeniPencere",jskodumuz);

 

 

 

 

Ama eger AJAX kullanıyorsanız UpdatePanel buna izin vermeyecektir, siz o zaman bu kodu kullanıyorsunuz:

 

  

ScriptManager.RegisterClientScriptBlock(this.UpdatePanel1, typeof(string), "yeniac", "window.open(\"kkformu.aspx\",null,\"height=900, 
width=700,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no\");" , true);

 

Bu kod ile yeni bir pencere açtırmış oluyoruz, bi çok forumda soruldugunu gördüm, cevaplıyayım dedim.