Buyurunuz efendim
http://www.harding.edu/fmccown/java1_5_csharp_comparison.html

ve VB.Net ile C# arasındaki farklar tablosu
http://www.harding.edu/fmccown/vbnet_csharp_comparison.html